Ettan Menu Dustin Menu EM årsredovisning
Menu NCAB Coca-Cola
Uppdrag
Menu Tema Gruppen
Björn Raunio Information
Varierande roller

För mina kunders räkning kan jag ta på mig olika roller beroende på deras behov. I vissa fall fungerar jag som ren skribent eller uppdragsjournalist. I andra fall tar jag mer av ett helhetsgrepp som projektledare/redaktör. Jag kan dessutom agera copywriter respektive översättare. Vid några tillfällen har jag även skrivit längre skrifter.