Ettan Menu Dustin Menu EM årsredovisning
Menu NCAB Coca-Cola
Uppdrag
menu Strategisk Arkitektur
Menu KPMG
Björn Raunio Information
Coca-Cola

Som underkonsult till Step2 Communications hoppade jag under perioden mars 2015 till januari 2016 och förstärkte kommunikationsavdelningen på Coca-Cola Enterprises Sverige (numera Coca-Cola European Partners Sverige).

Under ett kvartal arbetade jag som inhyrd på deltid som ansvarig för interninformationen. Bland annat höll jag i den svenska delen av produktionen av det sista numret av Coca-Cola Enterprises svenska personaltidning Konturen. Senare samma år hjälpte jag som inhyrd konsult till med textframtagning av olika slag. Efter avslutat konsultuppdrag har jag fortsatt att hjälpa Coca-Cola på frilansbasis.

Referens
  • spalt-EM
  • spalt-EM2
  • spalt-EM3
  • spalt-EM4
  • spalt-EM5
1 2 3 4 5