Ettan Menu Dustin Menu EM årsredovisning
Menu NCAB Coca-Cola
Uppdrag
Björn Raunio Information
Texter till KPMG

Revisionsbyrån KPMG har kontor över hela landet och använder en mängd olika kanaler för att kommunicera med skilda målgrupper – till exempel kunder, medarbetare och studenter. Björn Raunio Information hjälper till att ta fram redaktionella texter för både externt och internt bruk.

Här hittar du ett exempel.

Referens