KL 20 omsl
KL uppsl1
KL uppsl2
KL uppsl 2
KL uppsl 3
KL uppsl-3
previous arrow
next arrow
Shadow

Kungsleden är ett börsnoterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Bolaget har en ambitiös hållbarhetsagenda som innefattar målet att bli klimatpositivt till 2035. Kungsleden levererar attraktiva och hållbara tjänster på platser som ger människor ett mer inspirerande arbetsliv, vilket skapar värde för kunderna som uppnår bättre resultat.

Som underkonsult till kommunikationsbyrån Narva hjälpte Björn Raunio Information till att ta fram texter till ”framvagnen” i bolagets års- och hållbarhetsredovisning samt delta i konceptutvecklingen. Arbetet skedde i nära samarbete med Kungsleden och Narvas projektledare och utgick från en rad intervjuer med ansvariga medarbetare. Hösten 2021 arbetade jag på samma sätt med detta års redovisning, men då Kungsleden förvärvades av Castellum lades projektet ned.