Kungsledens års- och hållbarhetsredovisning

Kungsleden var ett börsnoterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Bolaget hade en ambitiös hållbarhetsagenda som innefattade målet att bli klimatpositivt till 2035.

Som underkonsult till kommunikationsbyrån Narva hjälpte Björn Raunio Information till att ta fram texter till ”framvagnen” i bolagets års- och hållbarhetsredovisning samt delta i konceptutvecklingen. Arbetet skedde i nära samarbete med Kungsleden och Narvas projektledare och utgick från en rad intervjuer med ansvariga medarbetare. Hösten 2021 arbetade jag på samma sätt med detta års redovisning, men då Kungsleden förvärvades av Castellum lades projektet ned.

KL 20 omsl
KL uppsl1
KL uppsl2
KL uppsl 2
KL uppsl 3
KL uppsl-3
previous arrow
next arrow
Shadow
Rulla till toppen