previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

PwC Sverige är ett av landets ledande revisions- och rådgivningsföretag med kontor på 33 orter och totalt cirka 36 000 kunder.

Som underkonsult till kommunikationsbyrån Narva hjälpte Björn Raunio Information till att ta fram texter till ”framvagnen” i bolagets års- och hållbarhetsredovisning. Arbetet skedde i nära samarbete med PwC:s interna projektledare och utgick från en rad intervjuer och möten på plats med ansvariga medarbetare. Formgivning och layout sköttes in-house.