Start

Välkommen till
Björn Raunio Information

Vi hjälper din verksamhet att kommunicera väl med sina målgrupper, oavsett vilka dessa är.


Låt oss hantera kommunikationsprojekt som trycksaker, webbinnehåll eller endast framtagning av olika slags texter. Då kan du alltid räkna med att få ett slagkraftigt resultat av hög kvalitet, levererat enligt den överenskomna tidsplanen.

En erfaren konsult inom kommunikation

Sedan 2001 arbetar jag, Björn Raunio, i egen regi med till exempel PR, IR, content, extern marknadskommunikation, internkommunikation och
ren marknadsföring.


Läs mer

Från punktinsatser till helhetsansvar eller hjälp på plats

Rejlers årsredovisning 2018
Rejlers årsredovisning 2018
Textframtagning på uppdrag av Narva
PwC Sveriges årsredovisning 2018/2019
PwC Sveriges årsredovisning 2018/2019
Textframtagning på uppdrag av Narva
Einar Mattssons årsberättelse 2018
Einar Mattssons årsberättelse 2018
Helhetsansvar som projektledare och skribent
NCAB Groups nyhetsbrev
NCAB Groups nyhetsbrev
Textframtagning och redaktionellt bollplank
HSB Stockholms nyhetsbrev
HSB Stockholms nyhetsbrev
Reportage till nyhetsbrev riktat till brf-styrelser
Dustins kundtidning IT i skolan
Dustins kundtidning IT i skolan
Reportage i tidning riktad till skolors IT-ansvariga

Jag har varierande roller beroende på mina kunders behov. Det kan handla om allt från stora och små punktinsatser som skribent, copy eller översättare till helhetsansvar som projektledare/redaktör eller uppdrag som inhouse-konsult
på plats hos kunden.


Läs mer om mina uppdrag

Björn Raunio Information AB

Jungfrudansen 2

171 56 Solna


bjorn@raunio.se

0709-34 91 74

Org.nr: 556917-6042