Elanders 2021-1
Elanders 2021-2
Elanders 2021-3
ELanders 2021-4
Elanders 2021-5
Elanders 2021-6
Elanders ÅR 2020
Elanders 2020-1-7
Elanders 2020-1-8
Elanders uppsl-1
Elanders Print
Elanders 3PL
Elanders -uppsl 3
Elanders uppsl-4
previous arrow
next arrow
Shadow

Elanders är ett börsnoterat, globalt logistikföretag med huvudkontor i Mölndal och verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Koncernen har över 6 000 anställda och erbjuder ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management som ökar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet.

Som underkonsult till kommunikationsbyrån Narva har Björn Raunio Information två år i rad hjälpt till att ta fram texter till ”framvagnen” i bolagets års- och hållbarhetsredovisning. Arbetet skedde i nära samarbete med Elanders och Narvas projektledare och utgick från en rad intervjuer med ansvariga medarbetare i olika länder.