Saab 21 omsl
Saab uppsl1
Saab uppsl 2
Saab uppsl-3
Saab uppsl 4
Saab uppsl 5
previous arrow
next arrow
Shadow

Den svenska försvarskoncernen Saab har alltsedan den grundades målmedvetet stött det svenska försvaret i dess uppdrag att försvara Sverige. I dag är Saab en global partner som med internationella samarbeten stödjer andra länder i arbetet med att hålla samhällen och människor trygga.

Som underkonsult till kommunikationsbyrån Narva och i nära samarbete med kunden hjälpte Björn Raunio Information till att ta fram framvagnstexter på engelska till Saabs års- och hållbarhetsredovisning 2021. Jag hjälpte även till med översättningen av texterna till svenska.